Chirurgas Zenonas Gailiušis

Vos pasikeitus politinei padėčiai 1959 m. Zenono šeima skubėjo grįžti į Lietuvą, o nuo 1963 m. visam laikui apsigyveno Panevėžyje. Gimtoji šalis jį pasitiko svetingai, 0 pagal tuometinius įstatymus chirurgui Z. Gailiušiui buvo suteiktas medicinos tarnybos kapitono laipsnis. Ir Zenonas atsidėkojo gimtajai šaliai – beveik pusšimtį metų išdirbęs gydytoju Panevėžio miesto poliklinikoje ir respublikinėje ligoninėje, jis aktyviai domėjosi mokslo naujovėmis.

Įstojęs į Lietuvos proktologų draugiją, jis buvo tas gydytojas, kuris 1966 m. Panevėžyje atliko pirmąsias 33 proktologines operacijas, taip pat pirmą kartą Lietuvoje pritaikė ligatūrinį gydymo metodą ir nuo 1981 m. taikė Miligano-Morgano metodiką, operuodamas hemorojų.

,,Jei darbą mėgsti, jis nebūna sunkus“ – prisimindamas stažuotes, nuolat rengiamas konferencijas ir juodą gydytojo darbą yra sakęs Zenonas ir čia pat pasidžiaugė, kad jo pėdomis pasekė dukros Audronė Marija Janulienė ir Laisvūnė Petrauskienė bei vaikaitė Beatričė.