Archyvaras Andris Jonas Dunduras

Šią knygą Andris, autorės prašymu  atvežė į Vilnių. Ir štai koks netikėtumas – šią knygą A. J. Dunduras įteikė man, pasakęs, kad tai dovana Panevėžiui ir  panevėžiečiams. Ir dar pridūrė, kad JAV Klivlande gyvenanti miela solidaus amžiaus ponia, šios knygos autorės Mama, su širdies virpuliu Lietuvą vadina savo Tėvyne, tėvų ir senelių Tėvyne, gimtuoju kraštu.  A. J. Dunduras prisiminė, kad jo susitikimo metu ši inteligentiška moteris pirmą kartą, svečiui lietuviui ir savo dukrai, viešai atskleidė paslaptį – ji iki šiol moka lietuviškai kalbėti, kad ji nepamiršo vaikystėje išmoktos lietuvių kalbos. Pasak Andriaus, šis įvykis palietė jo širdį, jausmus ir sustiprino pagarbą šiai poniai žydei, gyvenančiai Klivlande.

Knygos viršelis

Tad minėtą knygą, kurioje publikuojami unikalūs laiškai rašyti 1937 – 1940 metais jidiš kalba ir išversti į anglų kalbą, parvežiau į Panevėžį. Ar bus knyga išversta į lietuvių kalbą – ateities klausimas, tačiau, kad ji bus skaitoma net neabejoju, ja domėsis muziejininkai, istorikai, Šeduvos-Šiaulių žydų bendruomenė.

Pirmąjį Vilniuje susitikimo pokalbį su A. J. Dunduriu, Klivlando archyvaru  baigėme linkėdami  vienas kitam ir toliau užmegztą ryšį palaikyti, dalintis darbo patirtimi tyrinėjant senuosius dokumentus, skirtus Lietuvos ateities kartoms.

Priedas. Foto Viga, nuotraukos iš Vilniaus knygų mugės 2020.