Medicinos profesorė dr. Aldona Balčytė – Gravrogkas

Ilgametis darbas įvertintas: mokslininkei vidaus ligų ir farmakologijos srityje suteiktas profesorės laipsnis. Greta akademinio darbo prof. dr.  Aldona Lillian Baltch buvo Albanio  miesto Veteranų ligoninės Infekcinių ligų ir epidemiologijos skyriaus direktorė (Albany Stratton Veterans  Affairs Medical Center). Ilgamečius mokslo tiriamuosius darbus (120)  dr.  A. L. Baltch apibendrino išleistoje knygoje ,,Pseudomonas aeruginosa: Infections and Treatment“, NEW YORK, Mardel Dekker, 1994, p. 615 (bendrautorius Reimondas P. Smitas (Raymond P. Smith), o šios apybraižos autorė minėtą knygą, prof. A. Balčytės prašymu įteikė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto bibliotekai.

Prof. dr. A. L.  Baltch  yra daugelio mokslinių organizacijų narė, konferencijų dalyvė: ,,American college of  Physicians“ (ACP), ,,Infectious Diseases Society of America“ ( IDSA), ,, Society of Healthcare Epidemiology of America“ (SHEA), „  American  Society for microbiology“ (ASM), ,,Honor Medical  Society“ (HMS).

Mokslinėse konferencijose, bendraudama su žymiais mokslininkai, ji garsina Lietuvos vardą, pasakoja Lietuvos istoriją ir, pagirta už gražų Aldonos vardą, pasakoja jo kilmę. Mokslininkė didžiuojasi esanti lietuvė ir tikisi, kad Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto bibliotekai dovanota knyga ,,Pseudomonas aeruginosa: Infections and Treatment“ bus naudinga Lietuvos medikams ir studentams. 2010 metų rugpjūčio mėn. profesorė atšventė vedybinio gyvenimo 50-etį. 2011 metais prof. dr. A. L.  Baltch (Balčytė) minės 85-ąjį gimtadienį.

2016 m. gegužės 2 d. prof. dr. Aldonos Lillian Baltch – Gravrogkas ( Aldona Balčytė) nustojo plakusi širdis.

Apybraiža parengta 2010 metais ir pirmąsyk publikuota knygoje ,,Ir gydytojai ir mokytojai. Žymios Panevėžio krašto asmenybės“ (sudarytojos Joana Viga Čiplytė, Stanislava Stanevičiūtė).