Medicinos profesorė dr. Aldona Balčytė – Gravrogkas

Dr. A. Balčytės mama Julija Puzinaitė gimė ir augo Panevėžyje. Tėvo Antano Balčio gimtinė – Panevėžio rajono Raguvos valsčius. XX a. pradžioje į JAV emigravo daug lietuvių, tarp jų – ir J. Puzinaitė. Emigravo į JAV ir A. Balčys.  Likimas lėmė, kad JAV  gyvenantys jaunuoliai susitiko ir sukūrė šeimą. Gyveno Bingantono (Niujorko valst., JAV) mieste. Jiems gimė dukra Aldona ir sūnus Kęstutis. Dėl šeimyninių aplinkybių Balčų (Baltch) šeima ryžosi grįžti į Lietuvą. Vienus metus gyveno Kaune, paskui persikėlė į Panevėžį. Tuo metu dukrai Aldonai buvo šešeri. Ji mokėsi mergaičių gimnazijoje (dabar Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija), baigė muzikos mokyklos fortepijono skyrių. Mergaitė, iš prigimties būdama gabi mokslams, muzikai, greitai priprato prie naujos aplinkos, surado gerų draugių. Dalyvavo ,,Meno kuopos“ veikloje, buvo valdybos narė, skaitė savo kūrybą, literatūrinius pranešimus, šoko tautinių šokių būrelyje. Tai liudija išlikusios to meto nuotraukos. A. Balčytė 1944 m. baigė gimnaziją ir 1945 m. įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pirmą kursą.